Τα πλεονεκτήματα του Hioxifilcon σαν υλικό κατασκευής φακών επαφής