Ειδικοί Σκελετοί για Αθλητικές δραστηρίοτητες και προστασία ειδικών επαγγελματικών εργασιών. Με εσωτερικά ενισχυμένα τοιχώματα απο σιλικόνη για την αποφυγή τραυματισμών. Απο τα Οπτικά Μυλόβα.