Νέα πειραματική θεραπεία δίνει ελπίδες για τα προβλήματα που δημιουργεί η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας