Παχυσαρκία: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας