Πολιτική Επιστροφών – Υπαναχώρηση

Πολιτική Επιστροφών-Υπαναχώρηση

Πολιτική Επιστροφών Υπαναχώρηση.Ο καταναλωτής δηλώνει ό,τι ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του και συναινεί στην πολιτική επιστροφών του καταστήματος.

Ειδικότερα:

1.   Ομματοϋάλια οράσεως.

Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει αζημίως το προϊόν.Αυτό γίνεται μόνο σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή σφάλματος στην κατασκευή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή προσκομίζοντας και την απόδειξη παραλαβής-πληρωμής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση και μετά την παραγγελία (η οποία είναι εξατομικευμένη και απαιτεί χρόνο εργασίας και υλικοτεχνική υποδομή), η τυχόν ακύρωση της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο, η μη παραλαβή του και η επιστροφή του προϊόντος επιβαρύνει τον αγοραστή με το 80% του συνολικού κόστους του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που έχει επιλέξει να πληρώσει την παραγγελία του και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων του προς τον καταναλωτή θα ολοκληρωθεί εντός 8 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία. Οπως, προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή με εξατομικευμένες προδιαγραφές, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας, κλπ. Σε περίπτωση καταχώρισης (registration) του προϊόντος σε οποιοδήποτε σύστημα δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση. Επίσης, στις περιπτώσεις που η σύμβαση δε συνάπτεται από απόσταση, αλλά κατόπιν επίσκεψης στο φυσικό κατάστημα, ο καταναλωτής δεν διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης.

Επιστροφές

Η πολιτική επιστροφής για κάθε κατηγορία προϊόντων έχει ως εξής:

  • Φακοί επαφής:

    Αν οι φακοί επαφής δεν ικανοποιούν τον καταναλωτή μπορεί να τους επιστρέψει μόνον εφόσον η συσκευασία τους είναι άθικτη εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Επιστροφές δεν πραγματοποιούνται για φακούς επαφής των οποίων η παραγγελία τους αφορά σε εξατομικευμένα χαρακτηριστικά τους (π.χ. αστιγματικοί, πολυεστιακοί φακοί). Ανοιγμένες συσκευασίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές για επιστροφή μόνον εφ’ όσον το προϊόν είναι ελαττωματικό ή είναι κακής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του κατασκευαστή.

  • Γυαλιά Ηλίου και Αξεσουάρ: Αν τα γυαλιά ηλίου ή τα αξεσουάρ που παραλάβει ο καταναλωτής δεν τον ικανοποιούν μπορεί να τα επιστρέψει μόνον εφ’ όσον είναι άθικτα εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το κατάστημα σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει να τα αντικαταστήσει. Ανοιγμένες συσκευασίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές για επιστροφή μόνον εφ’ όσον το προϊόν είναι ελαττωματικό ή είναι κακής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του κατασκευαστή. Απαραίτητη προϋπόθεση Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφ’ όσον ευρίσκονται στην κατάσταση που είχαν παραληφθεί (γυαλιά, θήκη, πιστοποιητικό γνησιότητας, πανάκι και τα παραστατικά αγοράς κ.α.).

Παρατηρήσεις:

Η επιστροφή του όποιου καταβεβλημένου τιμήματος ή μέρους αυτού εφόσον υπόκειται σε διαδικασία μείωσης του επιστρεφόμενου ποσού, θα γίνεται με έκδοση Δωροεπιταγής για επόμενη αγορά.

 

Η χρονική περίοδος για την επιστροφή του ποσού προς τον καταναλωτή για επιστραφέντα προϊόντα εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής: α) αγορά μέσω Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας: ο χρόνος επιστροφής του χρηματικού ποσού θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές της εταιρείας έκδοσης της κάρτας. Η τοκοφόρος όμως ημέρα για την πίστωση θα συμπίπτει με την ημέρα της αρχικής πληρωμής, β) στην περίπτωση δώρων, η επιστροφή των ποσών που καταβάλλονται για αγορές θα γίνεται στο άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

 

Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει ίχνη οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης πχ. εκδορές κλπ, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του.