Επιτυχής Συναλλαγή

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συναλλαγή.