Η αγορά γυαλιών οράσεως από το διαδίκτυο δεν εξασφαλίζει την ακρίβεια στη λήψη των μετρήσεων, τη σωστή επιλογή σκελετού σύμφωνα με τη δεδομένη συνταγή του πελάτη, ούτε την τελική εφαρμογή στο πρόσωπό του, καθώς οι μετρήσεις λαμβάνονται, αν λαμβάνονται, με ευθύνη του αγοραστή και με ποικίλους τρόπους (από προηγούμενα γυαλιά, από φωτογραφία, απο τρίτο άτομο κ.α). Τα ηλεκτρονικά καταστήματα οφείλουν να παρέχουν προειδοποίηση προς τον αγοραστή για τους πιθανούς κινδύνους ατυχημάτων ή προβλημάτων στην οδήγηση, καθώς η προσεγγιστική εκτίμηση του κέντρου και του ύψους εφαρμογής των φακών, ιδιαίτερα στους πολυεστιακούς σχεδιασμούς, μπορεί να επιφέρει «θόλωση» στο κατώτερο τμήμα του οπτικού πεδίου και παραμορφώσεις στην περιφέρεια των οφθαλμικών φακών, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση ενοχλητικών συμπτωμάτων κοπιωπίας.

Περισσότερα