Η εξασθένηση της όρασης οδηγεί και σε πνευματική φθορά